Đơn hàng trên 300k được miễn phí vận chuyển !

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dế mèn thái
Châu chấu
Khô nhái
trứng dế
Cấp đông
Sản phẩm khác
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Dế mèn thái

Bột Dế Mèn Thái

50.000 
30.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
390.000 
Giảm giá!

Trứng dế giống

Trứng Dế Thái Vàng

80.000 600.000 

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dế mèn thái
Châu chấu
Khô nhái
trứng dế
Cấp đông
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!

Dế mèn thái

Bột Dế Mèn Thái

50.000 
30.000 
Giảm giá!
Giảm giá!
390.000 
Giảm giá!

Trứng dế giống

Trứng Dế Thái Vàng

80.000 600.000 

DANH MỤC SẢN PHẨM

Dế mèn thái
Châu chấu
Khô nhái
trứng dế
Cấp đông
QR: Top 10 mồi nhậu ngon rẻ bmt