Trứng Dế Thái Vàng

80.000 

 

Cảm kết nở 5kg trên 1 khay,cam kết hỗ trợ kỹ thuật đến trọn đời.Bao tiêu đầu ra cả năm.

còn 9777 hàng